pondělí 16 květen 2022

IQBS Central

 

Je hlavní řídící software, který se stará o chod celé inteligentní elektroinstalace. Za vývojem tohoto softwaru stojí dlouholeté zkušenosti našich vývojových pracovníků, se zapracováním požadavků našich klientů na funkčnost celého systému. Kromě hlavního aplikačního jádra obsahuje software příjemné grafické konfigurační prostředí. Software nadále stále vylepšujeme na základě narůstajících požadavků našich zákazníků.

Co všechno je možné ovládat - řídit a jaké funkce IQBS Central podporuje:

• ovládání světelných okruhů
• ovládání stmívatelných zdrojů osvětlení
• ovládání ozvučení
• ovládání a řízení vytápění objektu (elektrické, teplovodní, podlahové)
• ovládání a řízení chlazení (klimatizační jednotky)
• ovládaní trojcestných směšovacích ventilů
• ovládaní čerpadel a čerpadlových skupin
• plně programovatelné inteligentní vypínače
• více úrovňové časovače
• scény a makra
• podpora IP meteostanice
• jednoduché ovládaní a konfigurace
• integrovaný webserver pro chod web-ovládacího rozhraní
• automatická detekce poruch inteligentní elektroinstalace, self-reset v případě neočekávaného selhání